Criterii de certificare ACCPI

Asociatia de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa

Criteriile de acordare a certificatelor de absolvire a programei de formare in psihoterapia copilului si adolescentului

1. Certificatul pentru psihoterapeut sub supervizare (pentru absolventii care nu au mai urmat o alta formare in psihoterapie)

Pentru a putea primi certificatul pentru atestarea ca psihoterapeut sub supervizare in psihoterapia integrativa a copilului si adolescentului este nevoie sa intruniti urmatoarele criterii:

 • Prezenta 100% la modulele de dezvoltare personala (daca aveti absente, acestea trebuie recuperate cu un alt grup de formare).
 • Prezenta 100% la modulele de formare (3 module de formare absentate pot fi recuperate prin trimiterea unui referat de recuperare pentru fiecare modul absentat; daca ati absentat la mai mult de 3 module de formare, tot ceea ce depaseste 3 module de formare trebuie recuperat cu un alt grup de formare);
 • Plata la zi a cotizatiei catre ACCPI (250 lei/an).
 • Referate care sa totalizeze 25 de pagini (minim) trimise prin e-mail formatorilor, cu cel putin o luna inainte de data examenului;
 • Lucrarea de dizertatie, care totalizeaza minim 25 de pagini, trimisa prin e-mail formatorilor, cu cel putin o luna inainte de data examenului;
 • Temele de pe parcursul formarii, desemnate de formatori, trimise integral prin e-mail formatorilor, cu cel putin o luna inainte de data examenului;
 • Promovarea examenului scris si practic.

Nota: In situatia in care criteriile de mai sus nu sunt intrunite in totalitate, puteti participa la examenul de trecere la treapta de psihoterapeut sub supervizare, insa nu veti primi certificarea decat la minim o luna calendaristica dupa indeplinirea tuturor criteriilor de mai sus.

O persoana poate primi certificat de psihoterapeut practicant sub supervizare de orientare integrativa in cadrul Asociatiei de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa  dupa ce a parcurs 500 de ore de formare- teorie si aplicatii-, 250 de ore de autocunoastere si dezvoltare personala din perspectiva Asociatiei de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa, a sustinut examenul scris din bibliografia obligatorie, a sustinut examenul practic, a intocmit lucrarea de dizertatie pentru etapa de psihoterapeut practicant sub supervizare si a intocmit cel putin un referat (de minim 25 de pagini) din bibliografia recomandata.

2.  Certificatul pentru psihoterapeut autonom

Pentru a putea primi certificatul pentru atestarea ca psihoterapeut autonom in specialitatea psihoterapia integrativa a copilului si adolescentului este nevoie sa intruniti urmatoarele criterii:

 • Prezenta 100% la modulele de supervizare (daca aveti absente, acestea trebuie recuperate cu un alt grup de formare);
 • Prezenta 100% la modulele de formare (3 module de formare absentate in decursul celor anilor de formare pot fi recuperate prin trimiterea unui referat de recuperare pentru fiecare modul absentat; daca ati absentat la mai mult de 3 module de formare, tot ceea ce depaseste 3 module de formare trebuie recuperat cu un alt grup de formare);
 • In cazul in care ati urmat formarea de baza in cadrul unei alte asociatii profesionale: adeverinta care sa ateste numarul de ore de formare si dezvoltare personala (minim 200 de ore de dezvoltare personala) si copie dupa avizul de libera practica COPSI;
 • Parcurgerea a minim 25 de ore de terapie individuala;
 • Plata la zi a cotizatiei catre ACCPI (250 lei/an).
 • Referate care sa totalizeze 25 de pagini (minim) trimise prin e-mail formatorilor, cu cel putin o luna inainte de data examenului;
 • Lucrarea de dizertatie, care totalizeaza minim 25 de pagini, trimisa prin e-mail formatorilor, cu cel putin o luna inainte de data examenului;
 • Protocoale de supervizare, pentru minim 10 cazuri supervizate, care sa totalizeze minim 200 de ore de practica psihoterapeutica, trimise prin e-mail formatorilor, cu cel putin o luna inainte de data examenului;
 • Temele de pe parcursul formarii, desemnate de formatori, trimise integral prin e-mail formatorilor, cu cel putin o luna inainte de data examenului;
 • Promovarea examenului scris si practic.

Nota: In situatia in care criteriile de mai sus nu sunt intrunite in totalitate, puteti participa la examenul de trecere la treapta de psihoterapeut autonom, insa nu veti primi certificarea decat la minim o luna calendaristica dupa indeplinirea tuturor criteriilor de mai sus.

O persoana poate primi certificat de psihoterapeut practicant autonom in specialitatea psihoterapia integrativa a copilului si adolescentului in urmatoarele conditii: are competenta de psihoterapeut practicant sub supervizare, a parcurs 360 de ore teoretico-aplicative, a efectuat  150 de ore de supervizare în grup, pentru o activitate de cel putin 450 de ore de practica cu clientii, a parcurs 25 de ore de terapie individuala, a sustinut examenul din bibliografia obligatorie, a intocmit cel putin un referat din bibliografia recomandata (de minim 25 de pagini), a sustinut examenul practic, a realizat lucrarea de dizertatie si a prezentat cel putin 10 protocoale de supervizare de caz.