Formarea in psihoterapia copilului si adolescentului

Asociatia de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa

Formare in psihoterapia copilului si adolescentului

In 25-26 martie 2023 incepe un nou program de formare in psihoterapia copilului la Timisoara, iar in 18-19 noiembrie 2023 la Bucuresti. Programul este acreditat de Asociatia Europeana de Psihoterapie pentru acordare directa a certificatului european de psihoterapeut, de Colegiul Psihologilor din Romania (aviz de libera practica), Asociatia Europeana de Psihoterapie Integrativa si Asociatia Europeana Multidisciplinara pentru Terapia Copilului si Tinerilor (certificat de psihoterapia integrativa a copilului si adolescentului). Asociatia de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa este singura asociatie din Romania cu certificare EAPTI- European Accredited Psychotherapy Training Institute (Institut de Formare in Psihoterapie Acreditat European).

Dupa absolvirea a 400 de ore de formare teoretico-aplicativa si 250 de ore de dezvoltare personala se obtine certificarea in vederea obtinerii atestatului de libera practica ca psihoterapeut sub supervizare.

Modulele de formare au durata de 20-30 de ore, fiind organizate in weekend.

FORMAREA DE BAZĂ ANII I-III DE FORMARE

Programa de formare in psihoterapie integrativa urmeaza modelul psihoterapiei integrative strategice si al competentelor in psihoterapia integrativa. Psihoterapia integrativa strategica este un model de a doua generatie in psihoterapia integrativa, reunind modelul integrativ relational cu cel multiteoretic si strategic.

MODUL 1. INTRODUCERE ÎN PSIHOTERAPIA INTEGRATIVĂ A COPILULUI ȘI ADOLESCENTULUI.

Cuprins:1. Istoricul psihoterapiei integrative; 2. Definiţia psihoterapiei integrative; 3. Integrarea în psihoterapie. Modele integrative: 3.1. Terapia multimodală – Arnold Lazarus; 3.2. Modelul predicţiilor viitoare – Beitman; 3.3. Integrarea teoretică: Modelul trans-teoretic – Prochaska şi DiClemente; 3.4. Integrarea prin asimilare: Psihoterapia psihodinamică asimilativă – Stricker şi Gold; 3.5. Psihoterapia relaţională – Gilbert şi Evans; 3.6. Psihoterapia multiteoretică – Brooks-Harris; 4.  Introducere în psihoterapia integrativă strategică; 5. Introducere în psihoterapia integrativ-strategică a copilului: 5.1. Particularitățile psihoterapiei copilului; 5.2. Abordări specifice psihoterapiei copilului.

MODUL 2. EVALUAREA CLINICĂ ÎN LUCRUL CU COPIII ȘI ADOLESCENȚII

1. Evaluarea inițială a copilului: 1.1. Informațiile obținute de la părinți; 1.2. Informațiile obținute din surse colaterale (ex școala); 1.3. Interviul inițial; 1.4. Evaluarea dezvoltării și funcționării copilului/adolescentului (1.4.1. Dezvoltarea biologică; 1.4.2. Dezvoltarea cognitivă; 1.4.3. Dezvoltarea emoțională; 1.4.4. Dezvoltarea socială); 2. Metode de evaluare și diagnostic: 2.1. Chestionarele pentru copii și adolescenți; 2.2. Chestionarele pentru părinți/profesori și evaluarea părinților; 2.3. Utilizarea desenului în procedura de evaluare; 2.4. Testele proiective; 2.5. Evaluarea comportamentală; 2.6. Evaluarea cognitivă; 2.7. Observarea jocului copilului; 2.8. Interacțiunile familiale; 2.9. Abilitățile sociale; 2.10. Considerații privind evaluarea clinică a adolescenților; 3. Evaluarea școlii; 4. Evaluarea neurobiologică; 5. Evaluarea copilului mic: 5.1. Evaluarea developmentală a copilului mic; 5.2. Evaluarea interacțiunilor copilului mic; 5.3. Evaluarea percepțiilor copilului mic; 6. Scrierea rapoartelor.

MODUL 3. PSIHOTERAPIA INTEGRATIVĂ STRATEGICĂ

Cuprins: 1. Principiile de bază ale psihoterapiei integrative strategice; 2. Modelul integrativ strategic al Sinelui: 2.1. Axele psihologice; 2.2. Sinele bazal; 2.3. Sinele central; 2.4. Sinele plastic; 2.5. Sinele extern; 2.6. Modelul neuroanatomic al Sinelui.

MODUL 4. FACTORII COMUNI ÎN PSIHOTERAPIE

Cuprins: 1. Clasificarea factorilor comuni în psihoterapie; 2. Alianța și relația terapeutică: 2.1. Rupturile alianței terapeutice; 2.2. Construirea și menținerea relației terapeutice; 2.3. Modelul celor șase modalități ale relațiilor; 3. Variabila psihoterapeut: 3.1. Empatia; 3.2. Acceptarea necondiționată; 3.3. Autenticitatea; 3.4. Variabilele profesionale; 3.5. Variabile demografice și de diversitate; 3.6. Variabile de personalitate; 3.7. Dezvoltarea personală a psihoterapeutului; 3.8. Stilul de atașament al psihoterapeutului; 4. Variabila client; 5. Motivația: 5.1. Motivația intrinsecă și extrinsecă; 5.2. Locusul controlului; 5.3. Neajutorarea învățată; 5.4. Motivația pentru schimbare și stadiile schimbării în psihoterapie; 6. Placebo, speranța și expectanța; Experiențele de învățare; 7. Întărirea eului; 8. Atribuirea rezultatelor psihoterapiei; 9. Contextul terapeutic; 10. Ritualurile terapeutice; 11. Insight-ul; 12. Catharsis-ul; 13. Mitul terapeutic; 14. Utilizarea artei ca factor comun tehnic în psihoterapie.

MODUL 5. DEZVOLTAREA PRENATALĂ ȘI NAȘTEREA

1. De la concepție la naștere: 1.1. Zigotul; 1.2. Embrionul; 1.3. Fătul; 2. Dezvoltarea prenatală a creierului: 2.1. Genomul, epigenomul și dezvoltarea creierului; 2.2. Influențe din mediu asupra dezvoltării fătului uman; 2.3. Dezvoltarea neurocomportamentală a fătului uman (2.3.1. Dezvoltarea comportamentală a fătului; 2.3.2. Urmărirea traiectoriilor developmentaleîn perioada prenatală); 3. Experiența fetală; 4. Probleme potențiale în dezvoltarea prenatală: 4.1. Teratogeneza; 4.2. Efectele stresului și anxietății materne antenatale; 5. Dezvoltarea perinatală; 5.1. Procesul nașterii; 5.2. Experiența nou-născutului; 5.3. Mediul social la naștere.

MODUL 6. DEZVOLTAREA COPILULUI

1. Fundamentele biologice ale dezvoltării: 1.2. Influențe ereditare asupra dezvoltării; 1.2. Tulburări ereditare; 1.3. Influențe ereditare asupra comportamentului; 2. Dezvoltarea cognitivă: 2.1. Teoria lui Piaget; 2.2. Perspectiva socio-culturală a lui Vygotsky; 2.3. Perspectivele de procesare a informației (2.3.1. Modelul multi-nivel; 2.3.2. Dezvoltarea memoriei; 2.3.3. Dezvoltarea altor abilități cognitive); 2.4. Inteligența; 2.5. Dezvoltarea limbajului și a abilităților de comunicare; 2.6. Meta-cogniția. Teoria minții; 3. Dezvoltarea socială și a personalității: 3.1. Dezvoltarea emoțională; 3.2. Atașamentul; 3.3. Dezvoltarea conceptului despre sine; 3.4. Diferențele în dezvoltarea sexuală și de gen; 3.5. Agresivitatea, altruismul și dezvoltarea morală; 4. Contextul dezvoltării: 4.1. Familia; 4.2. Prietenii, școala și tehnologia.

MODUL 7. DEZVOLTAREA ADOLESCENTULUI

Modificările biologice asociate cu pubertatea: 1.1. Modificările hormonale; 1.2. Dezvoltarea creierului în adolescență; 1.3. Dezvoltarea și transformarea fizică; 2. Dezvoltarea morală în adolescență: 2.1. Teoria lui Kohlberg asupra dezvoltării morale; 2.2. Natura moralității; 2.3. Construirea moralității; 3. Formarea identității: 3.1. Teoria lui Erikson asupra formării identității; 3.2. Natura identității; 3.3. Construirea identității; 4. Schimbările sociale asociate adolescenței: 4.1. Prieteniile și grupurile de prieteni; 4.2. Schimbările în relațiile familiale; 4.3. Tranzițiile școlare; 5. Dezvoltarea cognitivă în adolescență; 6. Dezvoltarea emoțională și a personalității în adolescență; 8. Munca și angajarea adolescenților; 9. Comportamentele pozitive, comportamentele problematice și reziliența în adolescență.

MODUL 8. CAUZELE ȘI MECANISMELE DEZVOLTĂRII PROBLEMELOR

1. Factori predispozanți personali: 1.1. Factori genetici; 1.2. Complicațiile prenatale și perinatale; 1.3. Leziunile fizice și bolile; 1.4. Temperamentul; 1.5. Inteligența, stima de sine și locusul controlului; 2. Factori de menținere personali: 2.1. Credințele reglatoare ale sinelui; 2.2. Mecanismele de apărare; 2.3. Strategiile de coping; 2.4. Factorii de menținere biologici; 3. Factorii predispozanți contextuali: 3.1. Interacțiunile timpurii părinte-copil; 3.2. Expunerea timpurie la problemele familiale; 3.3. Stresul timpuriu; 4. Factori de menținere contextuali: 4.1. Factori care aparțin de sistemul familial; 4.2. Factori parentali; 4.3. Factori care aparțin de rețelele sociale; 4.4. Factori care aparțin de sistemul de tratament; 5. Factori precipitanți; 6. Factori protectivi: 6.1. Factori protectivi personali; 6.2. Factori protectivi contextuali.

MODUL 9. DOMENIUL COGNITIV ÎN PSIHOTERAPIA COPILULUI

Cuprins: 1. Dezvoltarea cognitivă a copilului; 2. Proto-cogniţiile; 3. Hărţile cognitive: credinţele centrale, credinţele intermediare, gândurile automate, stilul explicativ; 4. Perfecţionismul; 5. Lucrul cu axa cognitivă.

MODUL 10. DOMENIUL EMOȚIONAL ÎN PSIHOTERAPIA COPILULUI

Cuprins: 1. Dezvoltarea emoțională a copilului; 2. Ataşamentul: 2.1. Formarea ataşamentului; 2.2. Stilul de ataşament; 2.3. Tipuri de ataşament la copil; 2.4. Tipuri de ataşament la adult; 2.5. Influenţa ataşamentului părinţilor asupra calităţii ataşamentului copilului; 2.6. Stilul de ataşament al clientului şi impactul asupra psihoterapiei; 2.7. Stilul de ataşament al psihoterapeutului şi impactul asupra psihoterapiei; 3. Emoţiile: 3.1. Afectele; 3.2. Emoţiile primare; 3.3. Emoţiile de bază; 3.4. Reglarea emoţională; 3.5. Expresia emoţională; 3.6. Alexitimia; 4. Intersubiectivitatea; 5. Condiţiile valorizării; 6. Lucrul cu axa emoţională.

MODUL 11. PSIHODINAMICA

Cuprins: 1. Formularea cazului pe axa psihodinamică. 2. Subpersonalităţile sau părţile eului: 2.1. Părţile eului; 2.2. Consilierul interior sau “centrul”; 2.3. Modelul DNMS al părţilor eului; 2.4. Modelul sistemelor familiale interne; 3. Stările eului: 3.1. Conceptul de stări ale eului; 3.2. Terapia stărilor eului; 4. Transferul şi contratransferul: 4.1. Definiţia transferului și contratransferului; 4.2. Manifestările tipice ale transferului; 4.3. Manifestări ale transferului în psihoterapia copilului; 4.4. Identificarea proiectivă; 4.5. Identitatea inconştientă; 4.6. Gestionarea contratransferului; 4.7. Interpretarea contratransferului; 4.8. Rezistenţa la contratransfer; 5. Scenariul de viaţă: 5.1. Formarea credinţelor scenariului; 5.2. Menţinerea şi manifestarea credinţelor scenariului; 5.3. Nivelele scenariului; 5.4. Contrascenariul; 5.5. Lucrul cu scenariul în psihoterapie.

MODUL 12. PSIHOTERAPIA PRIN JOC

1. Înțelesul jocului pentru copil; 1.1. Joaca de-a… 1.2. Procesele exprimate prin joc; 1.3. Joaca și emoțiile (1.3.1. Scala afectului în joacă); 1.4. Comunicarea prin joacă; 1.5. Joaca în procesul terapeutic; 1.6. Jocul simbolic; 1.7. Stadiile procesului terapeutic; 2. Abordări în psihoterapia prin joc: 2.1. Abordarea psihanalitică a terapiei prin joc (2.1.1. Terapia prin joc analitică Jungiană; 2.1.2. Terapia Adleriană prin joc; 2.1.3. Terapia prin eliberare); 2.2. Modele umaniste (2.2.1. Terapia prin joc centrată pe copil; 2.2.2. Psihoterapia filială; 2.2.3. Psihoterapia gestalt prin joc; 2.2.4. Psihoterapia experiențială prin joc); 2.3. Modelele sistemice (2.3.1. Psihoterapia familială prin joc; 2.3.2. Metaforele în psihoterapia prin joc); 2.4. Psihoterapia de grup prin joc; 2.5. Psihoterapia prin joc centrată pe soluție; 2.6. Psihoterapia cognitiv-comportamentală prin joc; 2.7. Psihoterapia narativă prin joc; 2.8. Psihoterapia integrativă prin joc; 3. Caracteristicile psihoterapiei prin joc: 3.1. Relația terapeutică; 3.2. Obiectivele psihoterapiei prin joc; 3.3. Ce învață copiii în psihoterapia prin joc; 3.4. Abordarea multiculturală; 3.5. Părinții ca tovarăși de joacă în psihoterapia prin joc; 3.6. Caracteristicile răspunsurilor facilitatoare în psihoterapia prin joc; 3.7. Probleme tipice în psihoterapia prin joc; 4. Tehnici ale psihoterapiei prin joc: 4.1. Poveștile; 4.2. Tehnicile expresive; 4.3. Jocurile; 4.4. Jucăriile; 4.5. Lada de nisip; 4.6. Jocul în grup; 5. Terapia prin joc cu adolescenții.

MODUL 13. PSIHOTERAPIA EXPRESIVĂ PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI

1. Artă versus limbaj; 2. Art-terapia ca și conținător; 3. Procesul terapeutic în art-terapie: 3.1. Dezvoltarea desenului la copil; 3.2. Simboluri, semne, teoria minții și dezvoltarea desenului; 3.3. Procesul terapeutic; 4. Abordări în art-terapia copilului și adolescentului: 4.1. Abordările psihodinamice: descoperirea și insight-ul, sublimarea, simbolismul și relațiile obiectuale; 4.2. Abordările umaniste; 4.3. Abordările psiho-educaționale; 4.4. Abordările sistemice; 5. Abordarea integrativă în art-terapie; 6. Facilitarea expresiei artistice; 7. Evaluarea și decodarea mesajelor simbolice; 8. Meloterapia în psihoterapia copilului și adolescentului: 8.1. Caracteristicile psihoterapeutice ale muzicii; 8.2. Dezvoltarea muzicală la copil; 8.3. Aplicații clinice; 8.4. Meloterapia în autism.

MODUL 14. INTERPRETAREA DESENULUI ȘI PICTURII DIN PERSPECTIVA INTEGRATIVĂ

Cuprins: 1. Istoricul personal premergător analizei desenului/ picturii; 2. Analiza desenului: 2.1. Comportamentul în timpul desenului; 2.2. Emoțiile prezente în timpul desenării; 2.3. Stadiile dezvoltării desenului la copil; 2.4. Analiza impresiei generale create de desen/ pictură: 2.4.1. Impresia subiectivă; 2.4.2. Impresia artistică; 2.4.3. Expresia lingvistică; 2.4.4. Stilul; 2.5. Analiza execuției și organizării: 2.5.1. Motivele, simbolurile și semnele; 2.5.2. Forma; 2.5.3. Proporția; 2.5.4. Culoarea; 2.5.5. Mișcarea; 2.6. Spațiul, timpul și compoziția: 2.6.1. Semne emoționale în structura verticală; 2.6.2. Semne emoționale în structura orizontală; 2.6.3. Proiecția oglindită a imaginii corporale pe suprafața de desen; 2.6.4. Semne emoționale în portretizarea situațiilor; 2.6.5. Semne emoționale în ordinea temporală a înfățișării motivelor; 2.7. Puterea simbolurilor

MODUL 15. POVEȘTILE ȘI SCENARIILE DE VIAȚĂ ÎN PSIHOTERAPIA COPILULUI ȘI ADOLESCENTULUI

1. Modelul copilului despre lume: 1.1. Modelele de lucru interne ale copilului și modelul copilului despre lume; 1.2. Scenariul de viață ți contrascenariul; 2. Poveștile copilului și adolescentului: 2.1. Poveștile și fantezia; 2.2. Perspectivele narative ale copilului; 2.3. Neurobiologia poveștilor; 2.4. Poveștile despre traume; 2.5. Poveștile developmentale; 2.6. Poveștile de succes; 3. Tehnici narative în psihoterapia copilului și adolescentului: 3.1. Poveștile eficiente; 3.2. Metode și tehnici; 3.3. Crearea poveștilor.

MODUL 16. HIPNOZA CLINICĂ ÎN PSIHOTERAPIA COPILULUI ȘI ADOLESCENTULUI

1. Considerații developmentale; 2. Sugestibilitatea și hipnotizabilitatea copiiilor și adolescenților; 3. Metode de inducție specifice pentru copii și adolescenți: 3.1. Stadiul pre-verbal (0-2 ani); 3.2. Stadiul verbal timpuriu (2-4 ani); 3.3. Stadiul de preșcolar (4-6 ani); 3.4. Perioada copilăriei de mijloc (7-11 ani); 3.5. Pubertatea și adolescența (12-18 ani); 4. Tehnici de aprofundare a transei; 5. Tehnici hipnoanalitice; 6. Auto-hipnoza; 7. Aplicații clinice ale hipnozei la copil și adolescent: 7.1. Probleme comportamentale; 7.2. Tulburări de eliminare (enurezis, encoprezis); 7.3. Tulburări habituale; 7.4. Durerea; 7.5. Anxietatea; 7.6. Bolile cronice; 7.7. Contraindicațiile hipnozei.

MODUL 17. PSIHOTERAPIA COGNITIV-COMPORTAMENTALĂ A COPILULUI ȘI ADOLESCENTULUI

1. Conceptualizarea cazului și planul de tratament; 2. Structura ședințelor de psihoterapie; 3. Introducerea modelului de tratament și identificarea problemelor; 4. Identificarea și conectarea sentimentelor și gândurilor: 4.1. Identificarea sentimentelor; 4.2. Identificarea gândurilor și conectarea cu sentimentele; 4.3. Ipoteza specificității conținutului; 5. Dialogul Socratic; 6. Tehnici cognitiv-comportamentale în lucrul cu copiii și adolescenții: 6.1. Achiziția și aplicarea abilităților; 6.2. Intervenții comportamentale de bază; 6.3. Antrenamentul abilităților sociale; 6.4. Schimbarea conținutului și procesului gândirii; 6.5. Poveștile; 6.6. Aplicații în psihoterapia prin joc; 6.7. Terapia prin expunere; 6.8. Temele de casă; 7. Aplicațiile psihoterapiei cognitiv-comportamentale în lucrul cu copiii și adolescenții: 7.1. Depresia; 7.2. Anxietatea; 7.3. Copiii și adolescenții disruptivi; 7.4. Familiile; 7.5. Anxietatea socială; 7.6. Tulburarea obsesiv-compulsivă; 7.7. Probleme academice.

MODUL 18. ELEMENTE DE PSIHOTERAPIE FAMILIALĂ

1. Principiile teoriei sistemice; 2. Ciclul vieții familiale: 2.1. Familia cu copii mici; 2.2. Familia cu copii școlari; 2.3. Familia cu adolescenți; 2.4. Părinții de vârstă mijlocie; 3. Terapia sistemică familială Bowen; 4. Terapia familială experiențială; 5. Terapia familială structurală; 6. Terapia familială psihanalitică; 7. Terapia familială cognitiv-comportamentală; 8. Terapia familială centrată pe soluție; 9. Modele integrative ale terapiei familiale; 10. Părinții și sănătatea mentală a copilului: 10.1. Diada copil-părinte; 10.2. Părinții cu tulburări mentale;  10.3. Părinții depresivi; 10.4. Competența parentală și stilurile parentale; 10.5. Educația părinților.

MODUL 19. ELEMENTE DE PSIHODRAMĂ

Cuprins: 1. Principiile psihodramei; 2. Aplicaţiile teoriei rolului în intervenţiile psihoterapeutice; 3. Creativitatea; 4. Spontaneitatea; 5. Jocurile imaginare; 6. Aspecte psihodinamice în psihodramă; 7. Integrarea psihodramei şi terapiei cognitiv-comportamentale; 8. O meta-teorie a psihodramei; 9. Factori terapeutici în psihodramă.

MODUL 20. ELEMENTE DE MELOTERAPIE

Cuprins: 1. Definiția și istoricul meloterapiei; 2. Neurobiologie (2.1. Psiho-acustica; 2.2. Aspecte neurologice ale experienței muzicale; 2.3. Înclinația spre muzică și dominanța cerebrală; 2.4. Comunicarea prin muzică; 2.5. Muzica și stările alterate de conștiență; 2.6. Muzica ca analogie și metaforă); 3. Abordări în meloterapie: 3.1. Imageria ghidată și muzica- metoda Bonny; 3.2. Meloterapia de orientare analitică- metoda Priestley; 3.3. Meloterapia creativă – modelul Nordoff – Robbins; 3.4. Improvizația liberă- modelul Alvin; 3.5. Meloterapia comportamentală; 3.6. Meloterapia de grup

FORMAREA DE BAZĂ CICLUL II DE FORMARE- ANII IV SI V

MODUL 21. METAFORELE, SCRISUL ȘI POVEȘTILE ÎN PSIHOTERAPIE =

Cuprins: 1. Scrisul și reflexivitatea: scrisul ca dezvoltare personală: 1.1. Scrisul cu scop terapeutic și facilitarea scrisului; 1.2. Jurnalele; 1.3. Visele; 1.4. Sinele, corpul și identitatea – exprimare prin literatură; 12. Poezia folosită în scop psihoterapeutic: 2.1. Istoricul psihoterapiei prin poezie; 2.2. Modalități de lucru: individual, familial, de grup; 2.3. Stadiile developmentale și psihoterapia prin poezie; 3. Ficțiunea și istoricul personal în psihoterapie; 4. Elemente de biblioterapie; 5. Umorul în psihoterapie

MODUL 22. PATOLOGIA LA COPILUL MIC

1. Problemele de somn: 1.1. Stadiile somnului; 1.2. Clasificare și epidemiologie; 1.3. Trăsături clinice (1.3.1. Coșmarurile; 1.3.2. Teroarea nocturnă, somnabulismul și alte parasomnii; 1.3.3. Somnolența din timpul zilei); 1.4. Evaluarea; 1.5. Formularea cazului; 1.6. Tratamentul; 2. Problemele legate de mersul la toaletă: 2.1. Epidemiologie și clasificare; 2.2. Teorii etiologice; 2.3. Evaluare; 2.4. Formularea cazului; 2.5. Tratamentul enurezisului; 2.6. Tratamentul encoprezisului; 3. Dificultățile de învățare și comunicare: 3.1. Dizabilitatea intelectuală; 3.2. Întârzierea specifică a limbajului; 3.3. Dizabilitățile specifice de învățare; 3.4. Traumatismele craniene și dizabilitățile de învățare; 3.5. Testele psihometrice; 4. Autismul și tulburările developmentale pervazive: 4.1. Clasificare și epidemiologie; 4.2. Diagnostic și trăsături clinice; 4.3. Teorii etiologice; 4.4. Evaluare; 4.5. Tratament.

MODUL 23. PATOLOGIA ÎN PERIOADA DE MIJLOC A COPILĂRIEI

1. Problemele de comportament: 1.1. Clasificare; 1.2. Epidemiologie; 1.3. Diagnostic și trăsături clincie; 1.4. Teorii etiologice; 1.5. Evaluare; 1.6. Formularea cazului; 1.7. Tratament; 1.8. Prevenție; 2. Probleme de atenție și hiperactivitate: 2.1. Clasificare și trăsături clinice; 2.2. Epidemiologie; 2.3. Teorii etiologice; 2.4. Evaluare; 2.5. Tratament; 3. Probleme de frică și anxietate: 3.1. Dezvoltarea fricii și anxietății: 3.2. Clasificare; 3.3. Epidemiologie; 3.4. Diagnostic și trăsături clinice; 3.5. Teorii etiologice; 3.6. Evaluare; 3.7. Tratament (3.7.1. Fobiile; 3.7.2. Fobia socială; 3.7.3. Mutismul selectiv; 3.7.4. Anxietatea generalizată; 3.7.5. Tulburarea de panică; 3.7.6. Sindromul de stres post-traumatic); 4. Problemele de repetiție: 4.1. Tulburarea obsesiv-compulsivă; 4.2. Ticurile; 5. Problemele somatice: 5.1. Dezvoltarea la copil a conceptului de boală și durere; 5.2. Clasificare; 5.3. Epidemiologie; 5.4. Teorii etiologice; 5.5. Evaluare; 5.6. Tratament; 5.7. Durerea abdominală recurentă; 5.8. Durerile de cap; 5.9. Simptomele de conversie; 5.10. Pregătirea pentru proceduri medicale și dentare dureroase; 5.11. Tulburarea convulsivă; 5.12. Diabetul zaharat).

MODUL 24. PATOLOGIA ÎN ADOLESCENȚĂ

1. Abuzul de droguri: 1.1. Clasificare; 1.2. Epidemiologie; 1.3. Trăsături clinice; 1.4. Teorii etiologice; 1.5. Evaluare; 1.6. Tratament; 2. Tulburări ale dispoziției: 2.1. Diagnostic și clasificare; 2.2. Epidemiologie; 2.3. Trăsături clinice; 2.4. Teorii etiologice; 2.5. Evaluare; 2.6. Tratament; 2.7. Suicidul; 3. Anorexia și bulimia nervoasă: 3.1. Diagnostic și clasificare; 3.2. Epidemiologie; 3.3. Trăsături clinice; 3.4. Teorii etiologice; 3.5. Evaluare; 3.6. Tratament; 4. Schziofrenia: 4.1. Diagnostic; 4.2. Epidemiologie; 4.3. Trăsături clinice; 4.4. Teorii etiologice; 4.5. Evaluare: 4.6. Tratament.

MODUL 25. ABUZUL COPILULUI

1. Abuzul fizic: 1.1. Epidemiologie; 1.2. Efectele abuzului fizic; 1.3. Evaluare; 1.4. Tratament; 2. Abuzul și neglijarea emoțională; 2.1. Definiții; 2.2. Eșecul non-organic al dezvoltării; 2.3. Nanismul psihosocial; 2.4. Probleme de atașament; 2.5. Evaluare; 2.6. Tratament; 3. Abuzul sexual; 3.1. Epidemiologie; 3.2. Ciclul abuzului sexual; 3.3. Efectele abuzului sexual; 3.4. Factori care afectează adaptarea la abuz; 3.5. Evaluarea validității acuzațiilor formulate de copil; 3.6. Evaluare; 3.7. Tratament; 3.8. Proceduri legale.

MODUL 26. TRANZIȚIILE MAJORE ÎN VIAȚĂ

1.Plasarea în familii surogat, îngrijitori maternali și case de copii:1.1. Epidemiologie; 1.2. Modificări ale atașamentului; 1.3. Decizia de plasare la un îngrijitor maternal sau într-o casă de copii; 1.4. Tranziția  spre casa de copii; 1.5. Adaptarea la casa de copii; 1.6.  Evaluarea; 1.7. Principii practice; 1.8. Tratamentul în casa de copii; 1.9. Planificarea pentru plasare permanentă; 2. Separarea și divorțul: 2.1.  Epidemiologie;2.2. Motivele de divorț; 2.3. Efectul asupra părinților; 2.4. Efectul asupra copiiilor; 2.5. Stadiile developmentale ale transformării familiei; 2.6. Părinții vitregi; 2.7. Programele de psihoterapie; 2.8. Evaluarea privind custodia; 3. Doliul; 3.1. Epidemiologie; 3.2. Dezvoltarea conceptului de moarte; 3.3. Procesul de doliu; 3.4. Teorii privitoare la doliu; 3.5. Reacțiile de doliu; 3.6. Adaptarea după pierdere; 3.7. Evaluarea și formularea cazului; 3.8. Intervenții; 3.9. Intervenții cu copiii pe moarte.

MODUL 27. ȘCOALA ȘI COMUNITATEA. PSIHOPEDAGOGUL ȘI PSIHOTERAPEUTUL

1. Efectul culturii și etniei asupra copiiilor și adolescenților: 1.1. Familia extinsă și sistemul social; 1.2. Variații culturale în creșterea copilului; 1.3. Aspecte culturale și biologice ale personalității; 1.4. Cultura și identitatea sexuală; 2. Copilul în școală: 2.1. Hărțuirea copilului; 2.2. Prieteniile copilului; 2.3. Schimbările în mediul școlar și familial; 3. Dezvoltarea abilităților sociale ale copilului: 3.1. Competența socială: ajutorul acordat copilului pentru a-și face prieteni; 3.2. Rezoluția conflictelor; 3.3. Imaginea de sine a copilului; 3.4. Comportamentul de cooperare; 4. Pregătirea copiiilor și adolescenților pentru a deveni adulți: 4.1. Pregătirea copilului pentru viitor; 4.2. Opțiunile copilului; 5. Cooperarea dintre psihoterapeut și școală.

MODUL 28. CERCETAREA ÎN PSIHOTERAPIA INTEGRATIVĂ A COPILULUI ȘI ADOLESCENTULUI

Cuprins: 1. Perspective asupra cercetării: Practicianul intuitiv; Prcticianul cercetător; Cercetătorul aplicativ; Practica bazată pe dovezi ştiinţifice; 2. Cercetarea cantitativă versus cercetarea calitativă; 3. Măsurătorile cantitative; 3.1. Procesul de măsurare; 3.2. Fundamentele metodelor cantitative; 3.3. Teoria psihometrică; 4. Cercetarea calitativă; 4.1. Abordările fenomenologice; 4.2. Abordările social-constructiviste; 4.3. Analiza discursivă; 4.4. Analiza narativă; 4.5. Teoria fundamentată pe practică/ teoria întemeiată empiric (grounded theory); 4.6. Modelul relaţional în cercetare; 4.7. Metodele etnografice; 4.8. Interviul integrativ strategic în cercetarea calitativă; 5. Analiza calitativă a datelor.

MODUL 29. ASPECTE ETICE ÎN PSIHOTERAPIA COPILULUI ȘI ADOLESCENTULUI

Cuprins: 1. Protecția copilului: 1.1. Drepturile copilului; 1.2. Legislația internațională privitoare la protecția copilului; 1.3. Instituțiile pentru protecția copilului; 1.4. Cooperarea multidisciplinară;2.Aspecte etice privind cercetarea în psihoterapia copilului și adolescentului: 2.1. Evaluarea riscurilor și beneficiilor: riscul de distres și umilire; 2.2. Respectarea confidențialității și a drepturilor copilului; 2.3. Copiii și adolescenții ca și co-cercetători; 2.4. Consimțământul informat al copilului și adolescentului; 2.5. Impactul cercetării asupra copiiilor; 2.6. Echilibrul puterii în cercetările efectuate asupra copiiilor.

MODUL 30. TEHNOLOGIA COMUNICAȚIILOR ȘI PSIHOTERAPIA COPILULUI ȘI ADOLESCENTULUI

Cuprins: 1. Beneficiile și pericolele psihoterapiei online; 2. Modalități de psihoterapie online; 3. Adaptarea intervențiilor psihoterapeutice pentru psihoterapia online; 4. Relația terapeutică în psihoterapia online; 5. Aspecte transferențiale și contra-transferențiale în psihoterapia online; 6. Dependența de tehnologia online; 7. Implicarea familiei în psihoterapia online; 8. Aspecte specifice psihoterapiei copilului și adolescentului în psihoterapia online.

DEZVOLTAREA PERSONALA

Dezvoltarea personala- ciclul I de formare- anii I-III

Dezvoltarea personala se centreaza, pe de o parte asupra dezvoltarii abilitatilor de comunicare, a abilitatilor de relationare si suto-reflectie, si pe de alta parte asupra descoperirii de sine, astfel incat psihoterapeutii in formare sa descopere modul in care istoricul lor personal ii ajuta sau ii constrange in ce priveste sarcinile profesionale si propriul raspuns la dilemele profesionale.
Programul de dezvoltare personala din cadrul formarii in psihoterapie integrativa consta din 10 ore de terapie individuala si 240 de ore de psihoterapie de grup (SE DESFASOARA IN ANII I-III DE FORMARE)

Dezvoltarea personala- ciclul II de formare- anii IV-V

Dezvoltarea personală urmărește pe de o parte inițierea și/sau dezvoltarea de abilități de comunicare, de relaționare, de auto-reflecție și, pe de altă parte, angajarea candidaților în a descoperi cum ar putea istoria lor personală să ajute și/sau să constrângă sarcinile lor profesionale, de a descoperi propriile lor răspunsuri la dileme profesionale și de a avea capacitatea de a lucra eficient cu clienții. Psihoterapia copilului și adolescentului solicită în mai mare măsură psihoterapeutul din punct de vedere al fenomenelor de contratransfer, în comparație cu psihoterapia adultului, astfel încât se consideră necesară efectuarea unui minim de 25 de ore de terapie individuală cu scopul aprofundării modului în care istoria personală a candidatului poate restrânge capacitatea sa de a lucra cu copii și adolescenți.

SUPERVIZAREA

Supervizarea se centreaza asupra consolidarii integrarii teoriei si practicii, precum si asupra unei atitudini profesionale. Psihoterapeutii sub supervizare au ocazia de a descoperi ce fac bine deja si ce pot imbunatati sau inlocui, supervizarea facilitand insight-ul privitor la propria activitate clinica.

Supervizarea implica respect fata de cunostintele si experienta psihoterapeutului sub supervizare si subliniaza modul in care experienta supervizatului este relevanta pentru practica sa profesionala.

Analiza spectrului terapeutic se realizeaza dupa urmatorul model:

Relaţia terapeutică – În ce măsură poate simţi copilul că relaţia cu terapeutul reprezintă o resursă importantă pe care se poate sprijini

Implicarea terapeutului – în ce măsură poate transmite terapeutul clientului sentimentul că starea de bine a acestuia este foarte importantă pentru el şi că face tot ce-i stă în putinţă pentru a-l ajuta să-şi rezolve problemele

Activarea resurselor – în ce măsură poate experienţia clientul obiective motivaţionale şi valori pozitive, abilităţi şi sentimente de eficacitate personală

Discutarea problemelor – în ce măsură sunt discutate problemele clientului în cadrul şedinţei terapeutice

Trăirea problemelor – în ce măsură este implicat clientul emoţional în discutarea problemelor pe care le prezintă (îşi trăieşte problemele pe parcursul discuţiilor)

Contribuţia clientului la discutarea problemelor – cât de receptiv este clientul faţă de intervenţiile terapeutice şi în ce măsură participă activ la desfăşurarea terapiei

Stadiul intervenţiei terapeutice – în ce măsură se deplasează accentul spre analiza şi înţelegerea problemelor cu care se confruntă clientul, respectiv spre măsurile menite să asigure schimbarea şi progresul.

Planul general al supervizarii urmeaza modelul lui Smith si Grawe, 2005:

Definirea problemei clientului: Simptome, Mecanisme, Surse

Obiective: Finale, Intermediare (de şedinţă), Relaţia simptome/mecanisme/surse – obiective finale/intermediare, Relaţia obiective finale – obiective intermediare

Strategie: Relaţia simptome/mecanisme/surse – tehnici propuse, Relaţia resurse – tehnici utilizate, Relaţia obiective finale/intermediare – tehnici utilizate

Desfăşurarea procesului terapeutic: Reuşite, dificultăţi întâmpinate, eşecuri, Aspecte transferenţiale şi contratransferenţiale – exploatarea lor terapeutică, Corespondenţa dintre cursul anticipat al intervenţiei şi desfăşurarea efectivă a acesteia, Modificarea strategiei terapeutice în urma unor evenimente/incidente petrecute în cadrul terapiei

Rezultatele intervenţiei: Modalităţi de obiectivare/evaluare a rezultatelor, Raportare la obiective, Evaluarea perspectivelor şi argumentarea acestora, Măsuri propuse în vederea consolidării/ameliorării rezultatelor.